Heinz Pfleger

Heinz Pfleger utbildades i Österrike och bor nu i Kanada. Han är en av Nordamerikas mest begåvade metallsmeder.
Han koncentrerar sig främst på unika arkitektoniska projekt och fina möbler.